Viisumianomus tulee täyttää ja tulostaa, klikkaa tästä täyttääksesi anomuksen
Tulosta ja täytä valmis saatekirje tästä
______________________________________________________________________________________
Viisumia anottaessa Traveller Oy:lle tulee toimittaa
  • Värillisellä valokuvalla (5cm x 5cm) varustettu tuloste valmiista sähköisestä hakemuksesta. Valokuva tulee liimata hakemukseen, ei niitata. Hakemus pitää allekirjoittaa kaksi kertaa, kuvan alle ensimmäiselle sivulle sekä toisen sivun alaosaan.
  • Voimassa oleva ehjä passi, jossa vähintään yksi tyhjä aukeama.
    Passin tulee olla voimassa vähintään 6kk matkan päättymisen jälkeen.
  • Tarvittavat liitteet, ks. viisumityypit.

Viisumi menee käsittelyyn vasta kun olemme vastaanottaneet kaikki tarvittavat asiakirjat.

Traveller Oy ei ole vastuussa konsulaatin päätöksistä eikä hinnanmuutoksista.

Mainitsettehan saatteessa, jos haluatte laskun yritykselle.

Viisumin normaalikäsittelyaika konsulaatissa on noin 5 arkipäivää Suomen ja Viron kansalaisille. Hätätapauksissa Suomen ja Viron kansalaisille voidaan myöntää viisumi pikakäsittelyllä lisämaksusta 2 arkipäivän aikana
Hakemuksen mukaan tulee liittää englanninkielinen perustelukirje pikakäsittelylle. Viisumi myönnetään harkinnanvaraisesti perustelun pohjalta. Muiden maiden kansalaisille pikakäsittely ei ole mahdollinen. Postitamme passin ja valmiin viisumin takaisin pikakirjeenä maksettua laskua vastaan.

Hakemuksen tietojen tulee olla täysin yhteneväisiä passitietojen kanssa. Ä j ö tulee kirjoitetaan a ja o sekä väliviivat nimistä jätetään pois.

Traveller Oy ei ole vastuussa konsulaatin päätöksistä eikä hinnanmuutoksista.

Viisumityypit

1. Turistiviisumi
Lyhyitä lomamatkoja varten myönnetään puolen vuoden turistiviisumi (tourist visa).

Turistiviisumia haettaessa tarvitaan
– Tulostettu online-hakemus, jossa allekirjoitus kuvan alla ja toisella sivulla
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5 cm)
– Lentoliput
Joillekin Intian alueilla vierailuun (esim. Sikkim ja Andamaanit) tarvitaan lisäksi erikoislupa, jota voi anoa viisumin yhteydessä Restricted Area Permit – lomakkeella.  http://www.indianembassy.fi/viisumilomakkeet/


2. Businessviisumi

Liikematkoille tarkoitettu viisumi (business visa) myönnetään yleensä vuodeksi. Riittävän vahvan syyn perusteella businessviisumi voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös 2-3 vuodeksi. Muut kuin Suomen tai Viron kansalaiset voivat anoa businessviisumia vasta asuttuaan Suomessa vähintään kaksi vuotta.

Businessviisumia haettaessa lähetystöön tulee toimittaa:
– Tulostettu ja allekirjoitettu online-lomake
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5 cm)
– Kirje työnantajalta, josta ilmenee hakijan asema, matkan syy ja kesto ja jossa on takuulause kustannuksista Intian matkan aikana
– Kutsu Intiasta


3. Työviisumi

Työviisumia (employment visa) myönnetään henkilöille, jotka työskentelevät Intiassa pidempiä jaksoja joko suomalaisen tai intialaisen yrityksen palveluksessa. Työviisumi myönnetään korkeintaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Mukana matkustaville perheenjäsenille tulee anoa ns. entryviisumit. Entryviisumia varten hakemukseen tulee liittää kirje työnantajalta, jossa ilmenee perheenjäsenten nimet.

Työviisumia haettaessa lähetystöön tulee toimittaa:
– Tulostettu ja allekirjoitettu online-lomake
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5 cm)
– Kopio työsopimuksesta
– Kutsu Intiasta: Certificate of Incorporation


4. Opiskeluviisumi

Vaihto-oppilaille ja pysyvän opiskelupaikan Intiasta saaneille opiskelijoille myönnetään opiskeluviisumi opiskelun keston ajaksi (student visa).

Opiskeluviisumia haettaessa lähetystöön tulee toimittaa:
– Tulostettu ja allekirjoitettu online-lomake
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5 cm)
– Kirje suomalaisesta koulusta (koskee vaihto-oppilaita)
– Hyväksymiskirje intialaisesta oppilaitoksesta


5. Transitviisumi

Transitviisumi (transit visa) myönnetään henkilöille, jotka matkustavat Intian kautta toiseen kohteeseen. Se valtuuttaa yleensä kahteen maahantuloon ja on voimassa 15 päivää myöntöpäivästä. Transitviisumilla saa oleskella yhtäjaksoisesti korkeintaan 72h Intiassa.

Transitviisumia haettaessa lähetystöön tulee toimittaa:
– Tulostettu ja allekirjoitettu online-lomake
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5 cm)
– Kopiot lentolipuista


6. Konferenssiviisumi

Konferenssiin osallistumista varten tulee anoa konferenssiviisumia. Viisumi myönnetään konferenssin keston ajaksi.

Transitviisumia haettaessa lähetystöön tulee toimittaa:
– Tulostettu ja allekirjoitettu online-lomake
– Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 2 tyhjää sivua.
– Värillinen passivalokuva (5 cm x 5cm)
– Henkilökohtainen kutsu Intiasta
– Kopio konferenssiohjelmasta
– Intian sisäasiainministeriön (MHA) myöntämä lupa (No Objection Letter) konferenssin järjestävälle taholle


7. Muut viisumit

Muiden Intiaan kohdistuvien matkojen kohdalla (esim. tutkijamatkat, lääketieteelliset syyt, vapaaehtoistyö) pyydämme ensin ottamaan yhteyttä suurlähetystöön.


8. Tourist visa on arrival (TVOA)

Tourist visa on arrival (TVOA) -viisumin hakukäytäntö on muuttunut. Viisuminhaku on kaksivaiheinen: ennen matkalle lähtöä haetaan maahantuloon oikeuttava ETA-lupa (Electronic Travel Authorisation) samanlaisella verkkolomakkeella, jolla haetaan viisumia lähetystöstä. Myös viisumimaksu maksetaan verkossa. Kun hakemus on hyväksytty, lupa lähetetään hakijan sähköpostiin, josta se tulee tulostaa matkalle mukaan. Intiassa lentokentälle saavuttaessa lupa esitetään maahantuloviranomaiselle, joka panee oman leimansa passiin. Lentokenttäviisumi on voimassa enintään 30 päivää leimauspäivästä lukien. Etukäteen haettu ETA-lupa on voimassa 30 päivää myöntöpäivästä lukien, joten ETA-lupaa tulee hakea aikaisintaan 30 päivää ennen suunniteltua matkaa.

Lentokenttäviisumi on tarkoitettu lähinnä lomamatkailijoille. Muissa kuin turismitarkoituksissa matkustaville suositellaan edelleen viisumin hakemista edeltä käsin lähetystöstä. Myös diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden tulee hakea viisumia lähetystöstä. Lentokenttäviisumi myönnetään seuraavilla lentokentillä Intiassa: Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Thiruvananthapuram, Bangalore, Hyderabad, Kochi ja Goa. Lue tarkemmin verkkosivuilta www.indianembassy.fi tai tarkista asia Intian Helsingissä olevalta suurlähetystöltä.

9. Business vuosiviisumin siirto
Viisumin siirtoa varten tarvitaan molemmat passit (vanha, jossa siirrettävä viisumi on sekä uusi, johon vanha viisumi siirretään).
Täytetty hakemus,kuten hakiessa viisumia,mutta johon täytetään viisumityyppikohtaan: business visa transfer.

HUOM!

Viisumi myönnetään aina harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti hakemuksen ja liitteiden perusteella. Viisumimaksua ei palauteta hakijalle kieltävän päätöksen jälkeen. Passi jää lähetystöön koko käsittelyn ajaksi.
Viisumi liimataan passin sivulle. Viisumi on voimassa heti kun se on myönnetty. Jollekin tietylle ajanjaksolle ei siis ole mahdollista anoa viisumia.

Postittaessa hakemuksia, kannattaa laittaa meille mukaan myös saate, mihin sähköpostiosoitteeseen haluatte laskun viisumista ja mihin postiosoitteeseen haluatte passin palautettavaksi. Mainitkaa myös saatteessa, mikäli lasku halutaan osoitettavaksi yritykselle (yrityksen nimi, osoite ja sähköposti, johon lasku lähetetään). Voitte postittaa  tai tuoda meille viisumin hakuun tarvittavat asiakirjat. Huomioittehan, että kirjatuilla kirjeillä saattaa kulku kestää jopa toista viikkoa Suomen sisällä, siksi suosimme pikapostipalvelua. .

.

Viisumihinnasto

Turistiviisumi max. 12kk, 98€
Turistiviisumi (1-5 vuotta), 193€
Businessviisumi 12kk, 117€
Businessviisumi (1-5 vuotta), 241€
Opiskelijaviisumi, 79€
Transit-viisumi, 22€
Muut viisumit, esim. entry, konferenssi (6 kk), 79€
Muut viisumit, esim. entry, konferenssi (12 kk), 117€
Viisumin siirto uuteen passiin, 8€
Pikakäsittelymaksu(1,5 arkipvää) 43€

Lisämaksut

Travellerin palvelumaksu 35€ / passi

Postituskulut 15€ pikapostilla
Passin toimitus Helsinki-Vantaan lentoasemalle alk. 65€
Viisumin täyttöpalvelu 50€ / passi
Kopio/tulostuspalvelu 1€ / paperi
Puutteellisen hakemuksen korjaaminen 5€ / hakemus

 


Anomuksen täyttämisen jälkeen voit toimittaa tarvittavat dokumentit meille esimerkiksi postitse:

Traveller Oy
PL 418
00101 Helsinki

Kysyttävää viisumeista?